GVG-068 - 北川绘里香2014年番号 中出し孕ませ帰郷

GVG-068 - 北川绘里香2014年番号 中出し孕ませ帰郷

今补其肾肝之精血,即所以补其肾肝之气也。因此六经辩证,涵盖十二经络,五脏六腑,气血津液辩证都在其中。

 然毒结于背者,气血之壅也,壅极者郁之极也。寒郁化热鼻涕黄,久而久之鼻渊生,治疗之法散郁热,宣肺化痰鼻窍通。

 渠族人佩之兄与予善,亦知医理。  一剂而鼻知香臭矣。

夫脾胃气虚,则胞胎无力,必有崩坠之虞。有妇人一交感流血不止者,虽不至血崩之甚,然至终年不愈,未免气血两伤,久则有血枯经闭之忧。

 又复因循,病势更剧,再请余君不至,阖家张皇,其侄偕鲍履平兄来舍恳治,并乞扎邀余君,予为作书余君始至。 盖解毒之品未有不损人元气者,元气一虚,毒即难解。

医果可以意为,案果可以臆说哉。 治法补肝中之血,通郁而散其风,则病随手而效也。

Leave a Reply